PULL Zielone Transformacje

Akty prawne EU definiujące wymogi w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nowe obowiązki…

Dyrektywa CSRD

Pierwszy ....

Taksonomia

W okresie od 1 października 2023 roku....

Rozporządzenie ESRS

Od 1 sierpnia 2024 roku.....

Dyrektywa CSDD

Od 1 stycznia 2026 roku.....

Nowy instrument polityki klimatycznej UE o charakterze węglowego podatku granicznego

Wprowadzeniewynikających z polityki klimatycznej. 

Mechanizm obciążającej środowisko do krajów nie podejmujących działań analogicznych do tych w Unii Europejskiej.  

W pierwszym dużą energochłonnością.

Po okresię przejściowym do EU ETS. 

Wspieramy przedsiębiorców w spełnianiu wymogów ESG

ESG

Jak możemy pomóc?

Analiza istotności

Oferujemy szkolenie wprowadzające do mechanizmu funkcjonowania, obliczania emisji wbudowanych oraz ich raportowania. W ramach szkolenia zapewniamy analizę gotowości do realizacji obowiązków związanych .

Analiza ryzyk

Wsparcie w procesie uzyskania statusu upoważniającego zgłaszającego

Strategia transformacji klimatycznej

Obliczanie śladu węglowego produktów importowanych do Unii Europejskiej, jego weryfikacja oraz wdrożenie mechanizmów pomiaru emisji.

Cele, polityki, mierniki

W okresie przejściowym sprawozdanie zawierać powinno: .

zapytaj o ofertę

Wsparcie w przygotowaniu Twojej firmy do obowiązków związanych z CBAM

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli to Twój pierwszy kontakt z zagadnieniami CBAM, przed bezpośrednim spotkaniem warto rozstrzygnąć wątpliwości w trakcie wstępnej konsultacji.

Napisz e-mail

Sformułuj swój problem

Telefon

Wstępna rozmowa telefoniczna

Rozmowa online

Umów spotkanie online