PULL Zielone Transformacje

Strategie dekarbonizacji

Dokładne poznanie własnych emisji (w trzech Zakresach) pozwala rozpocząć planowanie ich redukcji, aż do całkowitej zeroemisyjności. Wesprzemy Cię w tej podróży.

Od czego zacząć?

Nie istnieje uniwersalna ścieżka typu „one size, fits all”. Każda firma ma swoje specyficzne możliwości, ograniczenia i ambicje. Warto natomiast pamiętać o dwóch kamieniach milowych zawartych w Porozumieniu Paryskim:                      1) do 2030 roku ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do roku 1990 oraz          2) do roku 2050 osiągnięcie pełnej zeroemisyjności. 

Ograniczenie zużycia energii i paliw

Oczywisty pierwszy krok to diagnoza najbardziej energochłonnych procesów. Tam, gdzie zużycie jest największe, tam najłatwiej o istotne optymalizacje.

Własna instalacja OZE

Dach magazynu czy fragment zajmowanej posesji są doskonałym miejscem na własną instalację fotowoltaiczną.

Analiza łańcucha wartości

W wielu sektorach największy udział w całości emisji przedsiębiorstwa stanowią te, pochodzące z łańcucha wartości firmy (Zakres 3).

Przegląd dostawców produktów i usług

Rozpocznij współpracę ze swymi dostawcami, wspólnie poszukując możliwości redukcji emisji.

Emisje w łańcuchu wartości (Zakres 3)

Najbardziej skomplikowanym etapem obliczeń emisji jest Zakres 3.  Analiza emisji w łańcuchu wartości obejmuje 15  kategorii aktywności generujących emisje pośrednie. Wśród nich znajdziemy m.in.: wydobycie lub wytwarzanie surowców lub produktów, produkcja dóbr kapitałowych, dojazdy do pracy pracowników lub  odbywane przez nich podróże służbowe, zagospodarowania odpadów, wykorzystywanie produktów przez użytkowników końcowych, utylizacja opakowań lub produktów po zakończonym cyklu życia i inne.

Obliczenie emisji w Zakresie 3 wymaga bardzo rzetelnej analizy procesów biznesowych w firmie i jej aktywności operacyjnych. Wyzwaniem jest zwykle uzyskanie danych, dających podstawę do obliczeń emisji, co wymaga otwarcia nowego formatu współpracy z partnerami handlowymi i kontrahentami. Zrozumienie tych procesów jest niezwykle istotnie z perspektywy budowy konkurencyjności klimatycznej. 

etapy procesu

Zrobimy to z Tobą

Uruchomienie strategii dekarbonizacji jest często kilkuletnim programem. 

Obliczenie emisji w roku bazowym

Obliczenie śladu węglowego dla roku bazowego w Zakresie 1 i 2. Przygotowanie do zbierania danych emisji w łańcuchu wartości. Wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za program.

Rozpoczęcie współpracy w łańcuchu wartości

Współpraca z partnerami handlowymi i kontrahentami w łańcuchu wartości. Obliczenie emisji w Zakresie 3 dla roku bazowego

mierzalne cele

Ustalenie konkretnych, mierzalnych celów redukcji emisji we wszystkich trzech Zakresach.

Realne działania

Podjęcie działań służących tej redukcji. Stałe poszukiwanie nowszych metod i rozwiązań. Publikacja wyników.

Wstępna konsultacja?

Jeśli to Twój pierwszy kontakt z zagadnieniami Zrównoważonego Rozwoju, przed bezpośrednim spotkaniem warto rozstrzygnąć wątpliwości w trakcie wstępnej konsultacji.  

Napisz e-mail

formułując swoje potrzeby

Zadzwoń

większość wątpliwości rozwieje rozmowa telefoniczna

Rozmowa online

ta forma wstępnego kontaktu pozwala dobrze przygotować się do spotkania bezpośredniego