PULL Zielone Transformacje

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism (Graniczny Podatek Węglowy)

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Nowe obowiązki dla importerów już od października 2023 roku.

Sprawozdawczość

Pierwszy raport za IV kwartał 2023 roku należy przygotować do 31 stycznia 2024 roku. Kwartalne sprawozdanie ma wykazać wartość śladu węglowego zawartego w importowanych towarach.

Uproszczenia w pierwszym okresie

W okresie od 1 października 2023 roku do 31 lipca 2024 roku dozwolone jest korzystanie z uproszczonych wartości emisji CO2 przygotowanych przez Komisję Europejską.

Właściwa metodologia raportowania emisji

Od 1 sierpnia 2024 roku do końca 2025 roku należy stosować metodologię wskazaną przez Komisję Europejską, analogiczną do tej znanej z EU ETS. W tym okresie obowiązywać będzie wymóg raportowania całkowitej wbudowanej emisji gazów cieplarnianych importowanych towarów w ramach deklaracji CBAM.

Certyfikaty CBAM

Od 1 stycznia 2026 roku wielkość emisji w importowanych towarach będzie podstawą obowiązku zakupu certyfikatów CBAM.

Nowy instrument polityki klimatycznej UE o charakterze węglowego podatku granicznego

Wprowadzenie CBAM ma wyrównać konkurencyjność  unijnych firm produkujących towary, które są w krajach poza unijnych produkowane bez obciążeń wynikających z polityki klimatycznej. 

Mechanizm CBAM ma także zapobiec przenoszeniu produkcji obciążającej środowisko do krajów nie podejmujących działań analogicznych do tych w Unii Europejskiej.  

W pierwszym okresie mechanizm obejmie cement, stal, aluminium, wodór, nawozy sztuczne i  energię elektryczną. Lista towarów objętych CBAM będzie się zwiększać o kolejne towary charakteryzujące się dużą energochłonnością.

Po okresię przejściowym (do 31 grudnia 2025 roku) importer będzie zobowiązany do zakupu odpowiedniej liczby certyfikatów CBAM, analogicznych do EU ETS. 

Wspieramy przedsiębiorców w spełnianiu wymogów CBAM

CBAM w kilku krokach

Jak możemy pomóc?

Szkolenie z zakresu CBAM

Oferujemy szkolenie wprowadzające do mechanizmu funkcjonowania, obliczania emisji wbudowanych oraz ich raportowania. W ramach szkolenia zapewniamy analizę gotowości do realizacji obowiązków związanych z CBAM.

Obowiązek rejestracyjny

Wsparcie w procesie uzyskania statusu upoważniającego zgłaszającego CBAM oraz w wypełnianiu formularza wymaganego przez odpowiedzialny za CBAM organ krajowy (KOBiZE).

Obliczanie emisji wbudowanych

Obliczanie śladu węglowego produktów importowanych do Unii Europejskiej, jego weryfikacja oraz wdrożenie mechanizmów pomiaru emisji.

Sprawozdanie CBAM

Wspieramy w przygotowaniu sprawozdania, które w okresie przejściowym powinno zawierać: całkowitą ilość każdego rodzaju towarów, rzeczywisty całkowity poziom emisji wbudowanych, całkowite emisje pośrednie, opłatę emisyjną należną w państwie pochodzenia za emisje wbudowane w towary przywożone, z uwzględnieniem rabatów lub innej dostępnej formy rekompensaty.

zapytaj o ofertę

Wsparcie w przygotowaniu Twojej firmy do obowiązków związanych z CBAM

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli to Twój pierwszy kontakt z zagadnieniami CBAM, przed bezpośrednim spotkaniem warto rozstrzygnąć wątpliwości w trakcie wstępnej konsultacji.

Napisz e-mail

Sformułuj swój problem

Telefon

Wstępna rozmowa telefoniczna

Rozmowa online

Umów spotkanie online