PULL Zielone Transformacje

Aktualności dekarbonizacyjne

Blog zespołu PULL Zielone Transformacje

Elementor #2419

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju (ESG) Akty prawne EU definiujące wymogi w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju Nowe obowiązki… Dyrektywa CSRD Pierwszy …. Taksonomia W okresie od 1 października 2023