PULL Zielone Transformacje

Szkolenia dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw

Poznaj aktualny stan regulacji i praktyk biznesowych, które już teraz przesądzają o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw wdrażających Zrównoważony Rozwój.

Wprowadzenie do zarządzania zgodnego ze Zrównoważonym Rozwojem.

Zakres szkolenia i czas jego trwania może być dostosowany do konkretnych potrzeb Klienta

Formuła

2-dniowe szkolenie przeznaczone dla maksimum 10 uczestników z pojedynczego przedsiębiorstwa

Uczestnicy

Kadra zarządzająca przedsiębiorstwa klienta, osoby z odpowiedzialnością funkcyjną za Zrównoważony Rozwój oraz osoby z operacyjną odpowiedzialnością za jednostki biznesowe z najwyższą kontrybucją emisji i potencjałem jej redukcji.

Dzień pierwszy

Kontekst regulacyjny, prawny i biznesowy. Identyfikacja scenariuszy dla klienta

Dzień drugi

Warsztat na temat scenariuszy ustalonych w pierwszym dniu szkolenia. Omówienie możliwych strategii ograniczania śladu węglowego. Przygotowanie do liczenia śladu węglowego. Ustalenie niezbędnych działań po stronie klienta i zakresu wsparcia ze strony PULL Zielone Transformacje

Szkolenie przeznaczone jest dla firm, które:

  • mają wstępną wiedzę na temat zagadnień związanych z dekarbonizacją

  • nie podjęły jeszcze żadnych działań w tym zakresie i są gotowe do aktywnego zaangażowania poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych

  • chcą zastosować Zrównoważony Rozwój jako strategię wzmacniającą przewagę konkurencyjną
konfiguracja szkolenia

Elastyczna formuła

W zależności od poziomu wiedzy w zakresie zagadnień związanych ze Zrównoważonym Rozwojem i tempa czy zakresu przewidywanych działań odnoszących się do  dekarbonizacji szkolenie może być konfigurowane pod względem czasu trwania i zawartości.

Ustal potrzeby związane ze szkoleniem

Jakie okoliczności biznesowe skłaniają do rozpoczęcia działań dekarbonizacyjnych?

Zadzwoń (lub napisz maila)

Podczas rozmowy telefonicznej przedyskutujemy Twoje potrzeby, aby sformułować najbardziej dopasowaną do nich formułę szkolenia.

Potencjalne działania dekarbonizacyjne

Ustalimy też jakie opcje ma Twoje przedsiębiorstwo w obszarze dekarbonizacji i jak możemy w tym pomóc.

Kompleksowa oferta

Sformułujemy ofertę dotyczącą szkolenia ale też raportów emisji i wsparcia w strategii ich ograniczania, o ile Twoje przedsiębiorstwo będzie na to gotowe.

Wstępna konsultacja?

Jeśli to Twój pierwszy kontakt z zagadnieniami Zrównoważonego Rozwoju, przed bezpośrednim spotkaniem warto rozstrzygnąć wątpliwości w trakcie wstępnej konsultacji. 

Napisz e-mail

formułując swoje potrzeby

Zadzwoń

większość wątpliwości wyjaśni rozmowa telefoniczna

Rozmowa online

ta forma wstępnego kontaktu pozwala dobrze przygotować się do spotkania bezpośredniego