PULL Zielone Transformacje

Łańcuchy dostaw w gospodarce o obiegu zamkniętym

R-strategie w praktyce

Wykorzystaj metodologie, które prowadzą do nowego modelu konkurowania

Reduce

Ograniczenie zużycia surowców, projektowanie produktów o większej trwałości łatwej naprawy i recyklingu

Reuse

Ponowne użycie, współdzielenie, wypożyczanie, leasingowanie produktów i kupowanie produktów używanych.

Redesign

Projektowanie produktów w taki sposób, aby były trwalsze, regenerowalne, naprawialne i łatwe w recyklingu.

Repair/renovate

Naprawa/renowacja częściowo uszkodzonych produktów. Tworzenie naprawialnych produktów.

Refurbish/remanufacture

Przetwarzanie używanych produktów w produkty o tej samej jakości i funkcjonalności.

Return/recover

Planowy zwrot/odzysk produktów, materiałów i opakowań z ekosystemów produkcyjnych, a także od konsumentów.

Po zakończeniu użytkowania produktu konsumenci powinni mieć możliwość samodzielnego recyklingu materiałów lub zwrotu ich do zakładów recyklingu w celu skierowania produktów/materiałów z powrotem do cyklu produkcyjnego.

NASZA OFERTA

Pierwsze kroki w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym

Wsparcie w wyborze strategicznym i wdrożeniu R-strategii

Nowy model biznesowy

Decyzja o przyjęciu modelu biznesowego, opartego o zasady cyrkularności to fundamentalna zmiana dla całej organizacji. Oznacza ona odrzucenie dotychczasowego modelu linearnego "take-make-waste" na rzecz zamykania obiegów, przedłużania żywotności produktów i dążenia do zerowej ilości odpadów w całym łańcuchu wartości. Sprawdź jakie korzyści możesz uzyskać.

Zasady GOZ w całym łańcuchu wartości

Skuteczna strategia oparta o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga, aby wszyscy partnerzy w łańcuchu wartości (dostawcy surowców, produktów i usług, producenci, dystrybutorzy, operatorzy logistyczni) świadomie i efektywnie zaangażowali się w tworzenie ekosystemu działającego w myśl tych samych reguł. Tak działający ekosystem zapewni wszystkim jego uczestnikom maksimum korzyści.
CYRKULARNOŚĆ W PRAKTYCe

R-strategie - zastosowania branżowe

Obejrzyj przykłady zastosowań podane przez Ellen MacArtur Foundation.

Przemysł spożywczy

korzyści

Logistyka w gospodarce o obiegu zamkniętym

Cyrkularny łańcuch dostaw oznacza utrzymanie zasobów w użyciu tak długo, jak to możliwe bez tworzenia odpadów. Łańcuchy dostaw gospodarki o obiegu zamkniętym oferują  zrównoważoną ścieżkę rozwoju. Warunkiem koniecznym jest transformacja logistyki, będącej motorem cyrkularnych łańcuchów dostaw.

Aby w pełni wykorzystać swój potencjał logistyka musi wykraczać poza liniowe, jednokierunkowe procesy, wchodząc na nowe obszary działania. Operatorzy logistyczni powinni rozważyć wyjście poza transport czy magazynowanie i zdecydować o rozszerzeniu swojej działalności  o zagospodarowywanie zwrotów, ich naprawianie i ponowne wprowadzanie na rynek lub przetwarzanie na inne dobra lub recykling tych produktów, których nie można ponownie użyć, sprzedać lub wykorzystać do innych celów. 

 

Przejście na model biznesowy oparty o zasady gospodarki cyrkularnej to różnorodne korzyści:
 
  • Ograniczenie kosztów

  • Wzrost sprzedaży

  • Długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa

  • Wykorzystanie możliwości jakie dają regulacje unijne i krajowe

  • Skuteczne uruchomienie strategii konkurowania klimatycznego

Nie daj się wyprzedzić innym. Dowiedz się jak zbudować przewagę konkurencyjną w oparciu o zasady Zrównoważonego Wzrostu